MIJN BOEKEN

  razend        gouden-kranen        de-buikschuiver        lang-gewacht

Mooi! De manager en het mooie meisje in de supermarkt

Roman, 196 pagina’s. Uitgave 1 maart 2019

Manager Herman de Best heeft een jaar de tijd gekregen om van zijn supermarkt een succes te maken. Dan blijkt dat de buurtsuper niet alleen een ontmoetingsplaats voor klanten is, maar ook een strijdveld en een broeinest vol verlokkingen en verleiding. Herman houdt alles in de gaten via camera’s. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om winkeldiefstal. Herman heeft een obscure voorliefde voor mooie zestienjarige hulpkrachten.

Maar wat is werkelijk mooi? Een mals sukadelapje, toekijken hoe je oude vader voor het eerst de zee ziet of een optreden van het Koor Zonder Naam?

Verwondering (december 2018)

Bundel Zeer Korte Beschouwingen plus een selectie van teksten van exact 120 woorden.

 Wat doe je met een ongenode gast? Wat doen die engelenvleugels in de boom? Hoe geef je je staart het signaal dat er rechts op je rug irritante insecten zitten? Hoe moet je verder als je moeder overlijdt? Is het belangrijk welke dag van de week het is?

Er is zoveel om je over te verwonderen. Je hoeft alleen maar om je heen te kijken.

Uitgave in eigen beheer met foto’s van Annette van Dijk-Leek. http://annettevandijk-leek.wix.com/fotografie

Prijs inclusief 9% btw en verzendkosten 11,50 euro.

 

Razend, Een lekker ding en andere verhalen
Verhalenbundel 2016
Razend worden. Afrekenen met oud zeer, soms pas na dertig jaar. Een kunstwerk scheppen. De tango leren dansen. Een dochter hebben. Een tijdje door Italië reizen. Een toppositie bekleden. Of alleen maar een spelletje spelen. In iedereen schuilt wel een verlangen. In deze verhalenbundel vormen stille wensen van allerlei personages de rode draad. De afloop kan subtiel, verrassend of surrealistisch zijn. Soms is er niet eens veel voor nodig om het zover te laten komen…

boek bestellen

 

Gouden Kranen
Roman 2015
Barbara van den Vondel ziet met lede ogen aan hoe families in haar omgeving warme banden onderhouden. Zelf ziet ze haar kinderen en kleinzoon nooit meer. Dan besluit ze te achterhalen hoe haar familieband zo kon verbrokkelen. Als meer dan vijftig regeringsleiders naar Den Haag kunnen komen om dreigende wereldproblemen te bespreken, moet het haar lukken haar eigen top te houden om het spook van de eenzaamheid te verdrijven. Dat doet ze net als die wereldleiders in stijl: in het  Amstel Hotel, een hotel met gouden kranen.

Barbara van den Vondel: een vrouw met een missie.

boek bestellen

 

De Buikschuiver
Roman 2014
Communicatie lijkt het sleutelwoord van de huidige maatschappij. Toch worden er nog steeds verwaarloosde ouderen in een poel van eenzaamheid achter de voordeur gevonden. Zo ook mijnheer Hendriks. Alleen de zevenjarige Gijs, die zelf een slachtoffer van pesterijen dreigt te worden, krijgt contact met hem. Een spinnenboek, een jonge vrouw op een Honda, een verdronken mobieltje en een losse stropdas spelen mee in een op ware gebeurtenissen gebaseerd verhaal over een bijzondere vriendschap. Dan blijken vooroordelen niet te kloppen. Niet elke vieze ouwe man is een alcoholist. En in een revalidatietraject wordt ook gelachen.

Genomineerd voor de longlist van BoekGoud 2014.

boek bestellen

 

Lang gewacht, stil gezwegen?
2003
Dit is een uitgave in eigen beheer over de eindeloze wachttijden voor ouderen. De subtitel is: ‘Een pleidooi voor een actieve voorbereiding op de natuurlijke fase van het ouder worden’. Ik schreef dit verslag over een onderzoek op persoonlijke titel tijdens mijn werkzaamheden als medisch maatschappelijk werker in de regio Gouda. Het boekje bevat tal van voorbeelden over de ouderenzorg van 1980 – 2003.

Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Prijs: 12 euro.

Het genre Zeer Korte Beschouwingen is door mij in 2017 verder ontwikkeld.

29 juli 2017

Vanaf vandaag scherp ik de regels aan.

  1. Een ZKB mag maximaal tweehonderd woorden tellen. Er moet een goede reden zijn om dat maximum te bereiken. In uitzonderingsgevallen wordt een ZKB geknipt in twee delen. De kracht van een ZKB zit in het weglaten van overbodige zaken.
  2. Een ZKB is een observatie door de verteller. Kleine, daagse zaken worden kort beschreven. De observatie kan een associatie oproepen met een eerdere (werk)ervaring of actualiteit. De slotzin behelst een persoonlijke visie.
  3. Onder de ZKB staat vanaf vandaag een datum. Dit is belangrijk omdat soms naar een actualiteit verwezen wordt. Zo kan een ZKB uit het verleden toch opgenomen worden zonder dat verwarring ontstaat over de context.

Een ZKB kan vergezeld gaan van een illustratie.

Op de sociale media wordt de verschijning van een nieuwe aflevering aangekondigd.

Voor meer informatie: coraleek@online.nl